Kwetsbaarheid, hoe leer jij het te tonen?

Recent onderzoek van HR-specialist Securex, toont dat 35 procent van de Belgische werknemers niet overtuigd is van de leiderschapsvaardigheden van zijn of haar baas. Terwijl slechts 13 procent van de bazen zich geen goede leidinggevende vindt. Een duidelijk verschil dus.

Realiteit van de zaak: werken is doorheen de jaren geëvolueerd. Waar je vroeger als werknemer een welomlijnd takenpakket had en je manager je voorzag van afgelijnde instructies en richtlijnen, is dat nu anders. De maatschappij is continu in verandering en steeds minder voorspelbaar. Organisaties groeien, krimpen, fusioneren of passen zich steeds sneller aan. De marktvraag wijzigt, de wetgeving verandert, de concurrentie evolueert etc. Dit houdt in dat je job ook steeds in verandering is. Als werknemer ben je vaker op zoek naar steun en erkenning, raad van je leidinggevende om dan vanuit je eigen expertise autonoom je job verder te zetten.

Van business manager naar business en people manager

Leiding geven is hierdoor de laatste jaren sterk geëvolueerd. Managers hebben een veel grotere expertise in hun vakgebied, hebben zich meer en meer gespecialiseerd in het leiden van hun deel van de business. Maar hebben ze op hetzelfde tempo de kans gehad of genomen om hun people skills verder te ontwikkelen? Zijn ze naast goede business managers ook goede people managers? En is het vanzelfsprekend dat beiden je liggen?

Waar leidinggevenden volgens het onderzoek van Securex het laagst op scoren, is kwetsbaarheid. Durven toegeven fouten te maken of zwakheden te hebben. Het is inderdaad behoorlijk ‘scary’ om je bloot te geven. Je staat plots niet meer boven de andere als bron van kennis en juiste antwoorden. En de andere komt dan ineens wel heel dichtbij. Vragen als ‘Ben ik wel goed genoeg?, Draag ik wel genoeg bij?, Wat gebeurt er als ze zien hoe ik me van binnen voel?,’ komen op.

En dit terwijl kwetsbaarheid nu net hét instrument is om te verbinden, te leiden, te vernieuwen en echt samen te evolueren. Maar hoe leer je dat: je kwetsbaar opstellen?

Vijf stappen naar kwetsbaarheid

the comfort zone

Alles begint bij bewust worden. Wie ben ik echt en hoe bescherm ik me tegen kwetsbaarheid? Door te leren (her)kennen waar je afweer zit kan je beter gaan herkennen welke situaties maken dat je je kwetsbaar voelt. En hoe dat zo gegroeid is. Van daaruit kan je onderzoeken of die bescherming nog wel nodig is, of ze je nog wel dient. En wat het je kan opleveren als je de zaken anders aanpakt vanaf nu.

Makkelijk? Neen, er is moed voor nodig. Eens je moed als waarde kan omarmen ben je stappen aan het zetten. Je gaat proberen iets te veranderen en dat is belangrijk. Hier start de beweging voorwaarts en dat geeft je kracht.

Naast moed is er ook een verlangen nodig. Het verlangen om dingen anders te doen, om te evolueren en je meer te verbinden met anderen. Om jezelf te laten zien. Een sterk verlangen helpt je door de tegenslagen heen. Het is je houvast als je onderweg hindernissen tegen komt.

En naast moed en verlangen heb je ook steunbronnen nodig. Mensen die naar je willen luisteren, die je de hand reiken als het even wat moeilijk wordt. Hoe zou het zijn als jij als leidinggevende jouw leidinggevende ‘gewoon’ om die steun durft vragen? Bedenk eens hoeveel kracht er uit die kwetsbare
vraag voort kan vloeien.

Wees tenslotte ook voorbereid op kritiek. Mogelijk van die andere: de criticus of de angsthaas. Maar wees zeker ook voorbereid op kritiek van jezelf. Ken de ‘Gremlins’ op je schouder die je influisteren: ‘laat het toch’, ‘het gaat je niet lukken’, ‘maak het jezelf toch niet zo moeilijk’ … want ze zullen er zijn, zeer zeker.

12Change, jouw steunbron op weg naar meer kwetsbaarheid

Wil je meer weten? Jezelf beter leren kennen en onderzoeken hoe jij je people skills verder kan ontwikkelen?
Goed nieuws, je hoeft de weg naar meer bewustwording en zelfontwikkeling niet alleen te gaan. Ik ga graag met je mee!

en we kijken samen wat best bij jou past op weg naar meer zelfleiderschap.

De kracht van kwetsbaarheid volgens Brené Brown

Brené Brown vertelt in haar boeken en Ted-Talks op bijna luchtige wijze hoe je kwetsbaarheid kunt omarmen, ze heeft het o.a. over de 5 stappen op weg naar …